Úvodní stránka > Aktuality > 15. výročí vzniku Krajského vojenského velitelství Pardubice

15. výročí vzniku Krajského vojenského velitelství Pardubice

Dne 29. června 2018 se v salónku pardubického hotelu Zlatá štika uskutečnilo za účasti pana poslance Jana Řehounka, velitelů a náčelníků vojenských útvarů a zařízení v Pardubickém kraji a řady dalších významných hostů společenské setkání ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice při příležitosti 15. výročí vzniku Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto problematiku projednávají s územními orgány státní správy a samosprávy. Administrativně zabezpečují procesy přijetí uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě kraje nebo krizovém štábu kraje zabezpečují úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

V rámci shromáždění provedl ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice plukovník Petr Holý ve své prezentaci přítomné hosty celou historií velitelství se zaměřením na oblast spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy, spolupráce s jednotlivými prvky Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, výcviku pěší roty aktivní zálohy, řešení krizových situací na území kraje a ostatních významných milníků v historii krajského vojenského velitelství. Plukovník Petr Holý současně poděkoval všem přítomným hostům za dosavadní spolupráci.

V následné diskusi vyjádřili přítomní hosté přesvědčení, že spolupráce s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice bude nadále pokračovat a rozvíjet se i v dalším období.

Fotogalerie

Nahoru