Úvodní stránka > Aktuality > Pardubičtí záložníci střežili sklad nebezpečného chemického materiálu

Pardubičtí záložníci střežili sklad nebezpečného chemického materiálu

Ve dnech 15. až 21. dubna 2018 cvičila v rámci vojenského cvičení HRADBA 2018 i pěší rota aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Pardubice.

První polovinu cvičení strávili záložníci ve Vojenském újezdu Libavá. Hlavním úkolem bylo stmelení jednotky, v rámci kterého prováděli střelby (denní i noční), zdokonalovali se v taktické, spojovací a řidičské přípravě. 

Druhá část cvičení byla situována na území Pardubického kraje do prostoru rozptylu u obce Starý Mateřov. Tento prostor nedaleko Pardubic představoval fiktivní sklad nebezpečného chemického materiálu.

Hlavním úkolem pěší roty bylo procvičit činnost při zajištění ochrany tohoto objektu, který byl pro potřeby cvičení zahrnut do seznamu objektů duležitých pro obranu státu.

V rámci cvičení HRADBA 2018 byl uspořádám mediální den, který se uskutečnil 20. dubna. Záložníci předvedli pozvaným hostům reálnou ochranu objektu a činnost na kontroním propouštěcím místě. Jedním z cílů cvičení bylo prověřit i součinnost se složkami integoraného záchranného systému působícími na teritoriu Pardubického kraje.

Pozvání na mediální den přijal pan poslanec Jan Řehounek, členové Bezpečnostní rady Pardubického kraje, zástupci státní správy a samosprávy, velitelé významných útvarů posádky Pardubice a další významní hosté.

Fotogalerie

Nahoru