O nás

Krajské vojenské velitelství Pardubice je vojenský správní úřad, který vykonává státní správu na území Pardubického kraje. Je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území. Současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

 

Struktura KVV:

  • Ředitel
  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav
  • Pěší rota AZ

Nahoru